Tin Tức Nổi Bật

 

TUẦN LỄ THỜI TRANG NỮ MILAN

PHONG CÁCH THỜI TRANG ĐƯỜNG PHỐ

 

 

Dưới đây là những hình ảnh thời trang đường phố bắt gặp trước khi vào Tuần Lễ Thời Trang Milan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO LINEAPELLE