Tin Tức Nổi Bật

MỘT MẪU ĐÃ KHẮC CHO KHÁCH HÀNG TRÊN VÍ DA NAM HANDMADE - SIMPLE

 

 

 

Mẫu khắc bên ngoài ví da handmade cao cấp Simple

 

 

 

Từ góc nhìn khác cùng với móc khóa khắc tên

 

 

 

Khắc bên trong ví da nam handmade Simple

 

 

 

Bên trong

 

 

Bên trong

 

 

THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ NHIỀU MẪU KHÁC, VUI LÒNG THAM KHẢO TRÊN TRANG: WWW.AGBVIETNAM.VN

 

(AGB MKT TEAM)